Privacy

De onderwerpen die je met mij bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien het echter in jouw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) op de hoogte worden gebracht van besproken onderwerpen, zal ik dit met jou overleggen en jou hier vooraf toestemming voor vragen.

Ergotherapiepraktijk Samen Sterker verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier.
Ergotherapiepraktijk Samen Sterker voldoet in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder lees je hoe ik daar concreet invulling aan geef.

Ergotherapiepraktijk Samen Sterker verwerkt persoonsgegevens van patiƫnten, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Door gebruik te maken van mijn diensten ga je ermee akkoord dat ik de persoonsgegevens verzamel en gebruik in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Burgerservicenummer

Gegevens van uw huisarts

Gegevens van overige behandelaars en specialisten

Gegevens van mogelijke contactpersonen
Gegevens die betrekking hebben op de hulpvraag waaronder mogelijk:
Gegevens m.b.t. de gezondheid, ziektebeelden, medicatiegebruik;
Gegevens over godsdienst/ levensovertuiging;
Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
Gegevens over opleidingen/ scholingen.
Gegevens over werk


Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn voor mijn dienstverlening en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt of toestemming geeft dat een huisarts of specialist deze gegevens verstrekt.

Waarom we deze gegevens nodig hebben
Het onderhouden van contact
Het uitvoeren van passende behandeling en advies
Wettelijke verplichting

Hoe lang we de gegevens bewaren
Ergotherapiepraktijk Samen Sterker zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is (WGBO / AVG).

Delen met anderen
Ergotherapiepraktijk Samen Sterkere deelt uw gegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ergosamensterker.nl. Ik zal zo snel mogelijk, binnen 8 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Ergotherapiepraktijk Samen Sterker neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met telefoonnummer 06-20241823 of via info@ergosamensterker.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 03-2024.

Avatar

Kan ik je helpen?

Zoek je hulp bij gezondheidsklachten?
Ik sta voor je klaar.

Afspraak maken