Hoe werken wij samen?

Hoe werken wij samen?

Ik vind het erg belangrijk om samen te werken, alleen staan we sterk maar Samen Sterker. We kunnen elkaars behandeling krachtiger maken door samen aan hetzelfde doel te werken met de patiënt. Als we dezelfde boodschap uitdragen wordt deze versterkt en verankerd.

Hoe krijgen wij contact?

Graag maak ik kennis met u zodat we een beeld hebben van elkaar wie we zijn. Dit maakt contact in de toekomst makkelijker en laagdrempelig. Hierbij vind ik het belangrijk elkaars visie te bespreken over de ziektebeelden die we tegenkomen. Zo kunnen we van elkaar leren en checken of we de neuzen dezelfde kant op hebben staan.

Hoe houden we contact?

Als we gezamenlijk een patiënt zien, is het fijn hierover tussentijds contact te houden. Dit kan op verschillende manieren. We kunnen gebruik maken van de Siillo app, dit is een veilige manier om berichten te sturen eventueel ondersteund door foto’s of filmpjes.

Als er meer overleg nodig is, is een telefonische afspraak maken ook fijn. Dan kunnen we wat makkelijker dieper in gaan op de problematiek.

Omdat e-mail niet veilig is om patiënteninformatie te delen, heeft dit geen voorkeur. Voor algemene afspraken of algemeen overleg is e-mail natuurlijk een prima medium.

Interdisciplinair overleg:

Als het mogelijk is, is het voor langdurige behandelingen fijn om een tussentijds interdisciplinair overleg te houden met alle behandelaars en de patiënt zelf. Op deze manier kunnen we hulpvragen met een brede kijk op gezondheid benaderen. Ieder kan met zijn specialisatie elkaar aanvullen. Zo kunnen we samen zorgen voor een behandelplan op maat.

Werkwijze:

Nadat een patiënt bij u zijn verhaal heeft verteld, kunt u de patiënt adviseren om naar de ergotherapeut te gaan. Als het mogelijk is, is het fijn om een verwijsbrief hiervoor te schrijven. Anders is DTE ook mogelijk (behalve bij CZ verzekerden).  Op deze verwijsbrief dienen ten minste de volgende gegevens te staan:

  • Patiënt gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, BSN nummer
  • Hulpvraag en medische diagnose waarvoor ergotherapie wordt ingezet
  • AGB-code verwijzer
  • Datum van afgifte verwijsbrief

Nadat de patiënt een afspraak heeft gepland vindt de intake plaats. Indien er sprake is van DTE, gebeurt dit meestal tijdens het intake gesprek. Het DTE rapport wordt na toestemming van de patiënt verzonden naar de huisarts.  

Na de intake worden doelen opgesteld en wordt het behandelplan vormgegeven.

De behandelingen vinden plaats op de praktijk of bij de patiënten thuis.

Na afsluiting van de behandeling stuur ik een eindrapport naar de huisarts en of verwijzer.

Avatar

Afspraak maken

Wilt u kennis maken met mij? Laten we dan een afspraak maken.