Wie kan ik helpen

Wie kan ik helpen

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.

Doelgroepen waar ik gespecialiseerd in ben:

Chronische vermoeidheid

 • Grip krijgen op de vermoeidheid
 • Psycho educatie
 • Activiteitenweger
 • Grenzen leren voelen en hiernaar handelen
 • Grenzen leren aangeven
 • Thuisomgeving betrekken in behandeling

Chronische pijn

 • Cognitief gedragsgeörienteerde aanpak bij chronische pijn
 • Tijdcontingent handelen in plaats van pijncontingent handelen
 • Graded Activity
 • Vanuit biopsychosociale benadering
 • Advies over lighouding, zithouding, sta houding, werkhouding

Oncologie

 • Omgaan met vermoeidheid
 • Dagelijkse activiteiten doen met bewegingsbeperkingen
 • Terugkeer naar werk

Laatste levensfase

 • Comfort en veiligheid in de woning
 • Regelen of aanvragen van voorzieningen vanuit Zorgverzekering / Wmo
 • Mantelzorg ontzorgen
 • Kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven
 • Betekenisvol handelen
 • Advanced care planning

ReAttach therapeut

 • Spanningsklachten
 • Sensorische integratie
 • Vroeg kinderlijk trauma
 • Angsten
 • Laag zelfbeeld
 • Acceptatie

ASITT

 • Sensorische integratie problematiek voor volwassenen
 • Proprioceptieve onderregistratie
 • Vestibulaire overregistratie
 • Visuele overregistratie
 • Tactiele overregistratie
 • Auditieve overregistratie
 • Motorplanningsproblemen
 • Hoofdpijn

Waar ik verder onder andere kennis en ervaring in heb:

Reuma, artrose

 • Gewrichtsbeschermende adviezen
 • Advies en laten proberen van hulpmiddelen
 • Advies uitvoer dagelijkse activiteiten
 • Advies confectiebraces

Valpreventie

 • Advies woningaanpassingen
 • Advies loophulpmiddelen

Verplaatsen buitenshuis

 • Advies en training fietsen, driewielfietsen, scootmobielen
 • Advies en training loophulpmiddelen
 • Begeleiding aanvragen bij Wmo

NAH

 • Gevolgen van NAH
 • Omgaan vermoeidheid
 • Omgaan bewegingsbeperkingen
 • Veiligheid in huis
 • Transfers

Decubitus

 • Preventie, advies in zit/lighouding en beweging
 • Curatie, advies en inzetten AD-kussen/AD-matras

Werkplekadvies

 • Instellen bureauwerkplek
 • Tiltechnieken
 • Omgevingsprikkels
 • Werkdruk
 • Werkomgeving
 • Werkwijze
 • Werkinhoud
 • Overleg bedrijfsarts
 • Belastbaarheid fysiek / cognitief
Avatar

Afspraak maken

Wilt u kennis maken met mij? Laten we dan een afspraak maken.

Volgende:
Hoe werken wij samen

Ik vind het erg belangrijk om samen te werken, alleen staan we sterk maar Samen Sterker.